Archiv seminářů Komory

ZRUŠENO: EXCELENTNÍ NÁKUPČÍ (Otevřený dotační seminář)

Termín: 26. 10. 2020
Termín — bližší informace 8:00 - 16:30
Místo konání: Zlín
Zlín
Cena: 3490 Kč (3490 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

Zlín

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

David Skyba

Program

Hlavní cíl kurzu: Osvojit si postupy a metody pro optimalizaci procesu nákupu a snižování jeho nákladů.

Dílčí cíle kurzu:

1.    Získat komplexní znalosti o nákupním trhu

2.    Naučit se posoudit současnou úroveň nákupu a získat povědomí o metodách optimalizace nákupních procesů.

3.    Získat praktické poznatky pro zlepšení svých vyjednávacích schopností

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Mgr. Magda Šimonková

Tel.: +420 739 099 989, e-mail  magda.simonkova@profima.cz

 Přihlášku najdete zde.

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek