Archiv seminářů Komory

On-line: Daňové a účetní novinky (otevřený dotační seminář)

Termín: 18. 1. 2021
Termín — bližší informace 8:00 - 16:30 hod.
Místo konání:
on-line kurz
Cena: 2507 Kč (3134 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink.

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Pavla Hadrabová, Ing. Sofya Rozhoňová

Program

  • Účetnictví (Nové interpretace NÚR; Účetní zachycení antivirových opatření)
  • Daň z příjmů (Shrnutí hlavních daňových změn pro rok 2021; Shrnutí antivirových opatření; Poslední výklady správce daně (se zaměřením na závěry Koordinačních výboru, sdělení a informací GFŘ))
  • DPH (Krátké shrnutí výjimek a osvobození v oblasti DPH v souvislosti s pandemií COVID; změny v sazbách daně k 1. 5. a jako součást protikrizového balíčku, praktické dopady na účtování a vystavování daňových dokladů v souvislostí se změnami sazeb; Quick fixes – nová pravidla pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu EU, prokazování přepravy; Novela DPH pro rok 2021 a ostatní plánované změny v oblasti DPH)
  • EET (příprava na znovuzavedení EET, odklad nebo zrušení?; krátké shrnutí povinností subjektů, kterým vzniká povinnost evidovat tržby)
  • Daňový řád (rozsáhlá novela daňového řádu pro rok 2021 – přehled základních změn v oblasti podání přiznání, počítání a prodloužení lhůt, daňových řízení, sankční systém)

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Mgr. Magda Šimonková

Tel.: +420 739 099 989, e-mail  magda.simonkova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek