Archiv seminářů Komory

ZRUŠENO: Přeměny obchodních korporací a další dispozice s podnikem, včetně právních, účetních a daňových aspektů

Termín: 8. - 10. 4. 2021
Termín — bližší informace Zahájení ve 14:00 (čt) / Konec v 12:00 hod. (so)
Místo konání: Kostelec nad Ohří
Dvůr Perlová voda, Kostelec nad Ohří 13, 413 01 Budyně nad Ohří
Cena: 8900 Kč (9900 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 13,5 hodin

Spojení

Dvůr Perlová voda, Kostelec nad Ohří 13, 413 01 Budyně nad Ohří

Lektoři

Ing. Jana Skálová, Ph.D.

V roce 1991 dokončila VŠE, obor ekonomické informace a kontrola. V roce 1993 složila zkoušky na daňového poradce a v roce 1995 auditorské zkoušky. Pracuje partner ve společnosti TPA. V roce 2003 byla zvolena za člena Prezidia Komory daňových poradců ČR, kde vykonává rovněž funkci zkušebního komisaře. Od roku 2007 pracuje jako zástupce KDP ČR v Národní účetní radě. Je autorkou či spoluautorkou několika knih se zaměřením na provázanost účetnictví a daně z příjmů právnických osob, dopadů obchodního zákoníku do účetnictví a přeměn dle české legislativy. Mezi její poslední publikační výstupy patří knihy Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních korporací, vydalo nakladatelství Wolters Kluwer v roce 2012,  2015 a 2019. 

JUDr. Ing. Lukáš Pěsna

Lukáš Pěsna je absolventem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích oboru ekonomie a cestovní ruch (Ing.), Panevropské vysoké školy, obor právo (Mgr.) a dále absolvoval rigorózní řízení na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (JUDr.). Specializuje se na oblast podnikových transakcí, správy daní, převodních cen a svěřenských fondů, přičemž ve skupině TPA působí od roku 2010. Předtím pracoval v České spořitelně, a.s. v oblasti řízení majetku společnosti a v Consultingu České spořitelny, a.s. v oblasti podnikových transakcí. V současné době se věnuje také lektorské činnosti, publikuje odborné články. Je spoluautorem komentáře k novému občanskému zákoníku, k zákonu o přeměnách a dalších odborných publikací vydaných nakladatelstvím Wolters Kluwer.

Program

1. den

Úvod do přeměn dle občanského zákoníku a zákona o přeměnách

-      základní rozdělení přeměn

-      základní pojmy týkající se přípravy procesu přeměny (konečná účetní závěrka, zahajovací rozvaha, projekt přeměny)

-      možnosti stanovení rozhodného dne

-      ocenění jmění při přeměnách,

Účetní souvislosti přeměn

-      způsob zobrazení ocenění jmění do účetnictví zanikající nebo nástupnické společnosti,

-      povinnost zohlednit snížení jmění o vzájemné vazby fúzujících společností,

-      oceňovací rozdíl k nabytému majetku a goodwill

2. den dopoledne

Daňové dopady přeměn

-      termíny pro podávání daňových přiznání, daňové povinnosti zúčastněných společností,

-      daňové dopady na společníky zúčastněných společností,

-      daňové řešení jednotlivých složek majetku u nástupnické společnosti

2. den odpoledne

Příklady na účetní a daňové řešení jednotlivých typů přeměn

-      praktický příklad na zachycení přecenění při přeměně,

-      případová studie na rozdělení odštěpením.

3. den

Praktické porovnání jednotlivých transakcí a jejich dopadů na příkladech (včetně dispozice s obchodním závodem):

-      prodej,

-      vklad,

-      squeeze-out,

-      různé druhy přeměn.

Seminář je zahrnut do motivačního programu členů - fyzických osob bez předplaceného servisního balíčku, případně lze uplatit slevu z vložného dle podmínek předplaceného servisního balíčku.

Úhradu ceny (vložného) proveďte, prosím, na základě výzvy k platbě, kterou obdržíte na Váš email (s VS uvedeným na výzvě k platbě). Daňový doklad Vám bude zaslán do 15ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
 
Vložné zahrnuje podkladové materiály, ubytování v dvoulůžkovém pokoji, stravování v rozsahu plné penze, občerstvení v průběhu školení.
 
V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.
Skočit na začátek