Archiv seminářů Komory

Novela daňového řádu k 1. 1. 2021 (otevřený dotační seminář)

Termín: 12. 1. 2021
Termín — bližší informace 8:00 - 16:30 hod.
Místo konání: Průhonice/on-line
Školící středisko PROFIMA, Maková 583, Průhonice
Cena: 2507 Kč (3134 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

PROFIMA EFFECTIVE, Maková 583, 252 43 Průhonice nebo on-line (bude upřesněno)

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Ing. Miloslav Kopřiva, působí v České daňové správě, specializuje se na daňový proces. Je členem Expertní skupiny k daňovému řádu, členem zkušební komise pro kvalifikační a rozdílové zkoušky daňových poradců.

 

Program

  • Projekt MOJE DANĚ - elektronický přístup na spis a osobní daňový účet
  • Podání a jeho vady - nové hodnocení vad podání a jejich odstranění
  • Daňová kontrola - zcela nové postupy při zahájení a ukončení kontroly
  • Lhůty pro podání daňového přiznání  - určení délky lhůty u papírových a elektronických přiznání   a přiznání podaných poradcem
  • Placení daní - jiný přístup k nakládání s platbou a s přeplatkem, platby omylem
  • Záloha na daňový odpočet - řešení požadavku Ústavního soudu na vracení nesporné části    nadměrného odpočtu
  • Sankční systém - nové systematické uspořádání sankcí a jejich podstatné změny
  • Ostatní - méně viditelné, nicméně důležité změny
  • Aktuální judikatura správních soudů, aneb co právě hýbe daňovým světem

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek