Archiv seminářů Komory

On-line: Vybrané účetní a daňové oblasti a změny

Termín: 25. - 27. 11. 2021
Termín — bližší informace
Místo konání: On-line
Účastníci obdrží prolink
Cena: 3990 Kč (5990 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 13,5 hodin

Spojení

Vzhledem k protikovidovým opatřením se akce uskuteční on-line.

Lze se přihlásit na celou akci či pouze na jednotlivá školení - odkazy dále v programu.

Lektoři

Ing. Jiří Klíma - daňový poradce, zkušební komisař KDP ČR a člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně

Ing. Miloslav Kopřiva, působí v České daňové správě, specializuje se na daňový proces. Je členem Expertní skupiny k daňovému řádu, členem zkušební komise pro kvalifikační a rozdílové zkoušky daňových poradců.

Ing. Jan Molín, Ph.D., certifikovaný účetní, daňový poradce, zástupce vedoucího katedry finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE v Praze. Předseda etické komise KCÚ, místopředseda metodické rady Svazu účetních České republiky.

Program

Bude upřesněn

25. 11. - Jiří Klíma (9,00 - 12:00 a 13:00 - 14:30)

"Daně z příjmů 2021 aktuálně"

Předmětem tohoto semináře je rozbor zákona o daních z příjmů ve znění 2021 po všech změnách letošního roku, včetně tzv. daňového balíčku. Novinky jsou i v navazujících předpisech a mají svoje dopady do daní z příjmů. Tento seminář proto představuje průřez celým zákonem a upozornění na změny a výkladové problémy.

 • Odpisy hmotného majetku – nová úprava, limity, mimořádný odpis
 • Změny v osvobození u fyzických osob – prodej nemovitostí
 • Nehmotný majetek – zcela nový systém
 • Stravovací paušál
 • Hrubá, superhrubá mzda, slevy na dani, sazby daně
 • Paušální daň

 

26. 11. - Miloslav Kopřiva (9,30 - 12:00 a 13,00 - 16,30)

"Aktuální témata daňového procesu"

 • Co zůstalo v novele daňového řádu skryto
 • Nahlédnutí pod pokličku expertní skupiny k daňovému řádu
 • Aktuální judikatura Nejvyššího správního soudu
 • Co se chystá pro rok 2022

 

27. 11. - Jan Molín (9,00 - 12,00 hod) 

"Aktuality v oblasti DPH"

"Aktuality v oblasti účetnictví"

 • vybrané interpretace Národní účetní rady
 • průběh přípravy nových účetních předpisů

Účetní a daňové souvislosti ukončení roku 

Aktuality a novinky v dalších oblastech

 

 

Lze uplatit slevu z vložného dle podmínek předplaceného servisního balíčku.

 
 
V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.
Skočit na začátek