Archiv seminářů Komory

On-line: Rozdíly mezi českými účetními předpisy a IFRS (otevřený dotační seminář)

Termín: 8. 2. 2021
Termín — bližší informace 8:00 - 16:30
Místo konání: On-line
Účastníci obdrží prolink
Cena: 2507 Kč (3134 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink k připojení.

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Ing. Martina Křivánková

Program

Ačkoliv Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS vznikly relativně nedávno, získávají stále více na důležitosti, zejména v rámci trhů Evropské unie.  Na tomto semináři budete mít možnost seznámit se s významnými rozdíly mezi pravidly českých účetních předpisů pro podnikatelské subjekty a principy IFRS. Pro úspěšné absolvování tohoto semináře je doporučena alespoň základní znalost obou účetních systémů.

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek