Archiv seminářů Komory

ZRUŠENO: On-line: Novela daňového řádu k 1. 1. 2021 (otevřený dotační seminář)

Termín: 9. 2. 2021
Termín — bližší informace 8:00 - 16:30
Místo konání: On-line
Účastníci obdrží prolink
Cena: 2507 Kč (3134 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink k připojení.

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Ing. Kopřiva Miloslav

Program

• Projekt MOJE DANĚ – elektronický přístup na spis a osobní daňový účet
• Podání a jeho vady – nové hodnocení vad podání a jejich odstranění
• Daňová kontrola – zcela nové postupy při zahájení a ukončení kontroly
• Lhůty pro podání daňového přiznání – určení délky lhůty u papírových a elektronických přiznání a přiznání podaných poradcem
• Placení daní – jiný přístup k nakládání s platbou a s přeplatkem, platby omylem
• Záloha na daňový odpočet – řešení požadavku Ústavního soudu na vracení nesporné části nadměrného odpočtu
• Sankční systém – nové systematické uspořádání sankcí a jejich podstatné změny
• Ostatní – méně viditelné, nicméně důležité změny
• Aktuální judikatura správních soudů, aneb co právě hýbe daňovým světem

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek