Archiv seminářů Komory

On-line: Časové rozlišení, dohadné položky, tvorba a čerpání rezerv (otevřený dot. seminář)

Termín: 16. - 17. 2. 2021
Termín — bližší informace vždy 8:00 - 12:00
Místo konání: On-line
Účastníci obdrží prolink
Cena: 2507 Kč (3134 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink k připojení.

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Lenka Zatylnyjová

Program

• Zákonná úprava časového rozlišení, dohadných položek a rezerv
• Vysvětlení rozdílů mezi časovým rozlišením, dohadnými položkami a rezervami
• Účetní význam rezerv, jejich účtování, podklady, členění zákonných a účetních rezerv
• Daňové souvislosti
• Význam položek pro účetní závěrku, správnost účtování, meziroční vývoj
• Položky v cizí měně
• Rozšíření problematiky o odloženou daň – kalkulace odložené daně, její souvislost se správným vykázáním přechodných účtů a rezerv
• Dostatek příkladů

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek