Archiv seminářů Komory

On-line: Buďte proaktivní (otevřený dotační seminář)

Termín: 29. 1. 2021
Termín — bližší informace 8:00 - 16:30 hod.
Místo konání: On-line
Účastníci obdrží prolink
Cena: 3378 Kč (4223 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink k připojení.

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Mgr. Pavlas Pavel

Program

• Manažerské minimum, pochopení souvislostí ve firemní kultuře, manažer vedoucí x leader
• Jak převzít iniciativu a zodpovědnost
• Soustředit se na věci, které mohu ovlivnit
• Pohled z dálky: sebeuvědomění
• Principy osobní vize: „mezi podnětem a odezvou se nachází prostor pro svobodnou volbu“
• Okruh zájmu x okruh vlivu
• Věnujete svůj čas a energii tomu, co můžete ovlivnit?
• Co znamená chovat se proaktivně?

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek