Archiv seminářů Komory

On-line: Cestovní náhrady I. část (otevřený dotační seminář)

Termín: 15. 2. a 19. 2. 2021
Termín — bližší informace vždy 8.00 - 12:00
Místo konání: On-line
Účastníci obdrží prolink
Cena: 2507 Kč (3134 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink k připojení.

Seminář se koná 15. 2., 8:00 - 12:00 a

                            19.2., 8:00 - 12:00

Cena platí pro celý kurz.

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

 

Ing. Zdenka Šulcová, PhD.

Program

• Postup při vysílání zaměstnance na pracovní cesty
• Pracovní smlouvy
• Vnitřní směrnice
• Příklady
• Výčet případů, kdy má zaměstnanec nárok na cestovní náhrady
• Související kontroly
• Dopady na zaměstnavatele při neposkytnutí nárokových náhrad
• Cestovní náhrady zaměstnanců, kteří konají práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
• Výklad k problematice místa výkonu práce a pravidelného pracoviště
• Cestovní náhrady při tuzemských pracovních cestách
• Přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance
• Cestovní náhrady poskytované při prohlubování a zvyšování kvalifikace zaměstnance
• Výpočet zdanitelného příjmu

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek