Archiv seminářů Komory

Letní kurz daní a účetnictví - daň z přidané hodnoty (Notia)

Termín: 1. 9. 2021
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00 hod.
Místo konání: Praha
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena: 2160 Kč (2541 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4,5 hodin

Spojení

Novotného lávka 5, Praha 1

Lektoři

Ing. Ivana Pilařová

Daňová poradkyně od roku 1993 a auditorka od roku 1994 vede již 25 let vlastní účetní, daňovou a auditorskou firmu. Kromě péče o klienty se zabývá také rozsáhlou přednáškovou a publikační činností na témata daně z příjmů, daně z přidané hodnoty, účetnictví podnikatelských subjektů, vazby obchodního práva na účetnictví a daně. Je zkušební komisařkou Komory daňových poradců.

Program

Předmětem semináře bude shrnutí změn, které se na této dani udály v průběhu roku 2021 - změny ve finančním leasingu, nájmu nemovitých věcí, následky změn sazeb a vyúčtování, dopady implementace „quick fixes“ do tuzemské legislativy apod. Pokud budou známy návrhy změn zákona pro další období, bude tento výklad také zařazen. Jistou součástí výkladu budou závěry Koordinačního výboru a judikáty zaměřené na daň z přidané hodnoty.

 

Úhradu ceny (vložného) proveďte, prosím, na základě výzvy k platbě, kterou obdržíte na Váš email (s VS uvedeným na výzvě k platbě). Daňový doklad Vám bude zaslán do 15ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Součástí vložného jsou podkladové materiály.

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek