Archiv seminářů Komory

Účetní uzávěrka a daňové přiznání - právnické osoby (Notia)

Termín: 16. 12. 2021
Termín — bližší informace 9:00 - 16:00 hod.
Místo konání: Praha
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena: 2674 Kč (3146 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 6 hodin

Spojení

Novotného lávka 5, Praha 1

Lektoři

Ing. Ivana Pilařová

Daňová poradkyně od roku 1993 a auditorka od roku 1994 vede již 25 let vlastní účetní, daňovou a auditorskou firmu. Kromě péče o klienty se zabývá také rozsáhlou přednáškovou a publikační činností na témata daně z příjmů, daně z přidané hodnoty, účetnictví podnikatelských subjektů, vazby obchodního práva na účetnictví a daně. Je zkušební komisařkou Komory daňových poradců.

Program

Cíl školení

Tradiční seminář nás provede účetní závěrkou podnikatelských subjektů v závislosti na jednotlivých kategoriích účetních jednotek.

Obsah

  • připomeneme operace, které obvykle účtujeme jednou ročně
  • upozorníme na chyby
  • zopakujeme tvorbu a účtování opravných položek, rezerv, dohadných položek, kursových rozdílů, přecenění reálnou hodnotou, výpočet odložené daně a další.

V druhé části se budeme věnovat

  • vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů podnikatelských právnických osob za rok 2021
  • vyložíme transformaci výsledku hospodaření na základ daně včetně odčitatelných položek a slev na dani

 

Úhradu ceny (vložného) proveďte, prosím, na základě výzvy k platbě, kterou obdržíte na Váš email (s VS uvedeným na výzvě k platbě). Daňový doklad Vám bude zaslán do 15ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Součástí vložného jsou podkladové materiály.

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek