Archiv seminářů Komory

On-line: Interní auditor 1 – systémy – OK (otevřený dotační seminář)

Termín: 10. - 11. 3. 2021
Termín — bližší informace vždy 8:00 - 16:30 hod.
Místo konání: On-line
Účastníci obdrží prolink
Cena: 6282 Kč (7853 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 16 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink k připojení.

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Ing. Pektor Lumír

Program

• Úvod do managementu kvality
• Pojmy, definice a požadavky normy ISO 9001
• Nástroje zlepšování kvality
• Statistická regulace procesů
• Analýzy a měření systému managementu kvality
• Opatření k rozvíjení managementu kvality
• Změny požadavků ISO 9001 – změna struktury normy, kontext organizace, požadavky zainteresovaných stran
• Metody analýzy rizik v managementu kvality
• Metody a nástroje na zlepšování kvality
• Statická regulace procesů

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek