Archiv seminářů Komory

On-line: Kalkulace a rozpočty (otevřený dotační seminář)

Termín: 18. - 19. 3. 2021
Termín — bližší informace vždy 8.00 - 12:00
Místo konání: On-line
Účastníci obdrží prolink
Cena: 2507 Kč (3134 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink k připojení.

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Ing. Martina Křivánková

Program

Ačkoliv požadavky na tvorby kalkulací nákladů a sestavování plánů a rozpočtů nejsou předmětem žádné zákonné úpravy, je alespoň základní znalost postupů v těchto oblastech vhodná i pro pracovníky finančních účtáren.  Zejména z toho důvodu, že na „kalkulaci výroby, stanovenou účetní jednotkou“ se odkazuje vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a tím jsou tyto kalkulace i jedním z podkladů pro účely daně z příjmů.

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek