Archiv seminářů Komory

ZRUŠENO: Webinář - Komplikované případy v dani z příjmů veřejně prospěšných poplatníků

Termín: 26. 5. 2021
Termín — bližší informace 8:00 - 16:30 hod.
Místo konání: On-line
Účastníci obdrží prolink
Cena: 2290 Kč (2890 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink.

Lektoři

Simona Pacáková - auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně se specializací na neziskový sektor.

Program

Seminář je zaměřen na problematická a složitější ustanovení zákona o daních z příjmů, která se týkají veřejně prospěšných poplatníků. Veřejně prospěšní poplatníci mohou mít široký nebo úzký základ daně. S tím je spojeno mnoho specifických daňových případů.

 • veřejně prospěšný poplatník není každá nezisková organizace, která účtuje podle vyhlášky 504/2002 - aneb kdo je veřejně prospěšný poplatník
 • prodej dlouhodobého majetku a související daňové náklady
 • oceňování přijatých bezúplatných plnění (majetek a služby)
 • zohlednění tvorby a čerpání fondů v daňovém přiznání
 • problematika zdrojového účetnictví a nedaňové náklady hrazené z výnosů, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně z příjmů osvobozeny (např. hrazeny z dotací, členských příspěvků a peněžních darů)
 • specifika zdanění poplatníků, kteří vedou jednoduché účetnictví
 • problematika nehmotného majetku v účetnictví (jednoduchém i podvojném) a v dani z příjmů v roce 2020 a 2021
 • problematika hmotného majetku v roce 2020 a 2021
 • mimořádné odpisy hmotného majetku
 • technické zhodnocení majetku hmotného a nehmotného v roce 2020 a 2021
 • dopad daně z příjmů do daně silniční u veřejně prospěšného poplatníka
 • další problematická ustanovení

odpovědi na dotazy účastníků

 

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek