Archiv seminářů Komory

On-line: Adobe Photoshop pro pokročilé (otevřený dotační seminář)

Termín: 7. - 8. 4. 2021
Termín — bližší informace vždy 8:00 - 16:30 hod.
Místo konání: On-line
Účastníci obdrží prolink
Cena: 4830 Kč (6038 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 16 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink k připojení.

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Chalánek Jiří

Program

  • Pokročilé možnosti ovládání Photoshopu (vlastní pracovní plochy; úprava nabídek a klávesových zkratek; předvolby aplikace; snímky stavu; nelineální historie
  • Pomůcky pro přesnou práci (pravítko; mřížka; vodítka; automatická vodítka)
  • Malování v Adobe Photoshop (pokročilá nastavení stopy nástroje; tvorba objektových stop; nástroje štětec, tužka; nástroje přechod, plechovka barvy; editace přechodu; tvorba vzorku; režimy prolínání nástrojů; přechody a vzorky na webu)
  • Pokročilé úpravy fotografií (křivky; expozice; zpracování 16 bitových obrazů; převod na černobílou fotografii; ostřící a rozostřovací filtry; filtry Zkapalnit, Oddělit a Úběžný bod)
  • Cesty (tvorba a editace cest (Bézierovy křivky); transformace cest; převod výběru na cestu; převod cesty na výběr; vytažení a vyplnění; ořezová cesta; tvorba a používání tvarů, tvary na webu)
  • Pokročilá práce s textem (text na cestě; převod textu na tvary)
  • Kanály (barevné kanály; převody mezi RGB, CMYK, LAB a Stíny šedi; alfa kanály; tvorba a editace pokročilých selekcí pomocí alfa kanálů; využití alfa kanálů pro filtry; kanály přímých barev; funkce Míchání kanálů; funkce Výpočty; funkce Použít obraz)
  • Pokročilá práce s vrstvami (vrstvy výplně; vrstvy úprav; masky vrstev bitmapové; masky vrstev vektorové; vrstvy tvaru; ořezová maska; režimy prolínání vrstev; inteligentní objekty; kompozice vrstev; pokročilé úpravy fotografií za pomoci masek; principy nedestruktivních úpravy fotografií)
  • Filtry (principy používání filtrů; přehled efektů filtrů; inteligentní filtry)
  • Automatizace práce (akce, dávky, droplety; skripty; Adobe Exchange; generovaná grafika – proměnné, sady dat)

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek