Archiv seminářů Komory

On-line: Účetní speciál – základy (otevřený dotační seminář)

Termín: 21. - 22. 4. 2021
Termín — bližší informace vždy 8.00 - 12:00
Místo konání: On-line
Účastníci obdrží prolink
Cena: 2507 Kč (3134 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink k připojení.

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Zatylnyjova Lenka

Program

• Účetnictví – základní pojmy, právní úprava účetnictví
• Struktura aktiv a pasiv, bilanční princip
• Zápisy účetních operací – aktivní a pasivní účty, podvojnost
• Účetní x daňové doklady, účetní zápisy
• Základní charakteristika jednotlivých účetních tříd s uvedením základních operací, dostatek příkladů ke každé části (Dlouhodobý majetek; Zásoby; Krátkodobý finanční majetek; Pohledávky; Vlastní kapitál; Závazky – dlouhodobé, krátkodobé, daňové; Časové rozlišení a dohadné položky; Rezervy; Výsledkové účty – náklady a výnosy)
• Otevírání a uzavírání účetních knih
• Inventarizace

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek