Archiv seminářů Komory

On-line: Výkazy cash flow a výkaz změn vlastního kapitálu – sestavení výkazů a jejich využití (otevřený dot. seminář)

Termín: 15. - 16. 4. 2021
Termín — bližší informace vždy 8.00 - 12:00
Místo konání: On-line
Účastníci obdrží prolink
Cena: 2507 Kč (3134 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink k připojení.

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Křivánková Martina

Program

Ačkoliv není sestavení a zveřejnění těchto dvou výkazů povinné pro všechny podnikatelské subjekty postupující podle pravidel českých účetních předpisů, jsou i tyto výkazy mezi těmi, ze kterých mohou uživatelé účetní závěrky získat cenné informace.  V rámci tohoto semináře se seznámíte s relevantními pravidly českých účetních předpisů a budete mít možnost nově nabyté znalosti aplikovat na modelových praktických příkladech.  Pro úspěšné absolvování tohoto semináře je doporučena alespoň základní znalost českých účetních předpisů pro podnikatelské subjekty.

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek