Archiv seminářů Komory

On-line: Vybrané otázky pracovního práva aneb kde nejvíce chybujeme (otevřený dot. seminář)

Termín: 16. 4. 2021
Termín — bližší informace 8:00 - 16:30 hod.
Místo konání: On-line
Účastníci obdrží prolink
Cena: 3378 Kč (4223 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink k připojení.

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Pavlíček Tomáš

Program

• Přijímání zaměstnanců
• Pracovní smlouvy a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
• Problematika rovné mzdy,odměn a příplatků
• Problémy při evidování směn a vedení pracovní doby, problémy v přestávkách a v nařizování přesčasů
• Chyby při nařizování a čerpání dovolené
• Problémy u překážek v práci, problematika alkoholu a záludnost jiných návykových látek, problémy při doručování písemností
• Problémy při skončení pracovního poměru.

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek