Archiv seminářů Komory

On-line: Ochrana osobních údajů zaměstnance (HR a GDPR) (otevřený dotační seminář)

Termín: 28. 4. 2021
Termín — bližší informace 8:00 - 16:30 hod.
Místo konání: On-line
Účastníci obdrží prolink
Cena: 3378 Kč (4223 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink k připojení.

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Bittner Jiří

Program

·        GDPR obecně – zákon, platnost, k čemu se vztahuje, sankce.

·        Osobní údaj – kdy se jedná o osobní údaje a jak poznat, zda jde o osobní údaj z pohledu GDPR nebo ne.

·        Nakládání s osobními údaji.

·        Rozsahy a oprávněnost užití osobních údajů.

·        Příklady zneužití osobních údajů, rozdíl vědomé a nevědomé zneužití.

·        Případy porušení zákona.

·        Nakládání s osobními údaji.

·        Předávání osobních údajů třetí straně a předání do zahraničí (v rámci EU a mimo EU).

·        Povinnosti subjektů při zpracovávání osobních údajů.

·        Povinná dokumentace vč. vzorů.

·        Informační aktiva/pasiva a jejich ochrana.

·        Průběh kontroly dozorového orgánu vč. praktických zkušeností s kontrolou.

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek