Archiv seminářů Komory

On-line: MS Excel pro pokročilé II. část (otevřený dotační seminář)

Termín: 12. a 19. 4. 2021
Termín — bližší informace vždy 8:00 - 16:30 hod.
Místo konání: On-line
Účastníci obdrží prolink
Cena: 4830 Kč (6038 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 16 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink k připojení.

Cena platí pro celý kurz (12. 4. a 19. 4.)

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Chalánek Jiří

Program

• Získání dat z externích databází (základní způsoby importu externích dat v Excelu; import dat z databází a souborů)
• Kontingenční tabulky Excelu (využití kontingenčních tabulek; průvodce kontingenční tabulkou; slučování dat s pomocí kontingenčních tabulek)
• Pokročilejší operace určené pro práci se sešity (platný název; pojmenování oblasti buněk na listu pomocí pole názvů; příkaz pro práci s názvy; názvy absolutní; názvy relativní; názvy vzorců a konstant; zápis názvu do vzorce; vkládání ovládacích prvků pomocí panelu Formuláře; vkládání ovládacích prvků pomocí panelu Ovládací prvky)
• Ochrana listů a sešitů (ochrana prvků listu a sešitu; umožnění přístupu k zamknutým oblastem určitým uživatelům)
• Makra (záznam makra; spouštění makra; úprava makra; přiřazení makra objektu)

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek