Archiv seminářů Komory

On-line: Motivace a obrana vůči vyhoření – mého a mých podřízených (otevřený dot. seminář)

Termín: 25. - 26. 5. 2021
Termín — bližší informace vždy 8:00 - 16:30 hod.
Místo konání: On-line
Účastníci obdrží prolink
Cena: 6282 Kč (7853 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 16 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink k připojení.

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Ing. Konvičný Miroslav

Program

·         Vnímáni sebe sama – klíčový předpoklad

·         Rozhodující faktory motivace a obrany vůči vyhoření

·         Projevy demotivace

·         Principy sebemotivace – D.PINK a S. Covey

·         Způsoby používání principů v praxi

·         Východiska podle M.Seligmana

·         Formulování změn osobního přístupu a východisek

·         Sebereflexe svých FLOW stavů a jejich podíl na osobní situaci

·         Pochopení vazby mezi činnostmi, výsledky a FLOW stavy mysli, uvědomit si, jak využívám svůj potenciál

·         Formulování efektivních postupů práce

·         Definovat oblasti svého potenciálu

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek