Archiv seminářů Komory

On-line: Účetní speciál – pro mírně pokročilé (otevřený dotační seminář)

Termín: 11. - 12. 5. 2021
Termín — bližší informace vždy 8.00 - 12:00
Místo konání: On-line
Účastníci obdrží prolink
Cena: 2507 Kč (3134 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink k připojení.

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Zatylnyjová Lenka

Program

• Účetnictví – rychlé zopakování právní úpravy účetnictví
• Detailnější účtování u jednotlivých účetních tříd s uvedením nestandardních operací, dostatek příkladů ke každé části (Dlouhodobý majetek – nehmotný, hmotný, finanční; Zásoby – obchodní, výrobní; Krátkodobý finanční majetek; Pohledávky – včetně opravných položek, zálohy, dlouhodobé x krátkodobé; Vlastní kapitál; Odložená daň; Rezervy; Závazky – dlouhodobé x krátkodobé, úvěry, mzdy, daně; Časové rozlišení a dohadné položky; Výsledkové účty – náklady a výnosy)
• Uzavření účetního období – závěrkové operace, kontroly
• Příprava na sestavení účetní závěrky

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek