Archiv seminářů Komory

On-line: Účetní abeceda - Intenzivní pětidenní vzdělávací program pro mírně pokročilé (KDP)

Termín: 24. - 28. 5. 2021
Termín — bližší informace vždy 9:00 - 16:00
Místo konání: On-line
Účastníci obdrží prolink
Cena: 8550 Kč (9500 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 27,5 hodin

Spojení

Organizátorem kurzu je Komora daňových poradců ČR a účastníci před konáním obdrží emailem odkaz k on-line propojení. 

Podrobné informace naleznete zde.

Lektoři

Mgr. Edita Ševcovicová, Ing. Petra Vaněčková, Ludmila Malimánková, Mgr. Jitka Pešičková, Ing. Klára Honzíková, Ing. Jan Vácha, Ing. Martina Hůlová, Ing. Jiří Pelák, Ph.D.

Program

 • Majetek, oceňování, odpisy, technické zhodnocení – Ing. Jan Vácha - Auditor
 • Materiál, výrobky, služby, oceňování – Mgr. Jitka Pešičková - Auditor
 • Manka, přebytky, záměny, škody, náhrady škod, smluvní sankce – Mgr. Jitka Pešičková - Auditor
 • Pohledávky, opravné položky, odpisy, postoupení, vykazování, závazky – Ing. Petra Vaněčková - Auditor, daňový poradce, zkušební komisař KDP ČR
 • Účtování v cizí měně, kurzové rozdíly – Mgr. Edita Ševcovicová - Daňový poradce, odborný garant programu Účetní abeceda, zkušební komisař KDP ČR
 • Účtování o daních v účetnictví – Mgr. Edita Ševcovicová - Daňový poradce, odborný garant programu Účetní abeceda, zkušební komisař KDP ČR
 • Definice účetních pojmů, zásada přednosti obsahu před formou, akruální princip – Ing. Jiří Pelák, Ph.D. - Auditor, víceprezident Komory auditorů ČR
 • Věrný a poctivý obraz v účetnictví, struktura účetních předpisů – Ing. Jiří Pelák, Ph.D. - Auditor, víceprezident Komory auditorů ČR
 • Zaměstnanci – Ludmila Malimánková - Účetní expert
 • Cestovní náhrady – Ludmila Malimánková - Účetní expert
 • Dohadné položky, časové rozlišení, rezervy – Ing. Martina Hůlová - Auditor
 • Opravy minulých let, výkazy, kdo co sestavuje – Ing. Martina Hůlová - Auditor
 • Křížové kontroly  - Ing. Klára Honzíková - Auditor

 

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek