Archiv seminářů Komory

On-line: Daňově uznatelné náklady z pohledu kontrol Finančního úřadu (otevřený dot. seminář)

Termín: 3. 6. 2021
Termín — bližší informace 8:00 - 16:30 hod.
Místo konání: On-line
Účastníci obdrží prolink
Cena: 2507 Kč (3134 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink k připojení.

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Ing. Lenka Kruntorádová

Program

• Legislativní rámec, změny v roce 2020, 2021
• Základní zásady správy daní
• Kdy je možné zahájit daňovou kontrolu a podmínky zahájení
• Překážky zahájení DK; Účinky zahájení DK
• Místní šetření; Správný postup FÚ při daňově kontrole
• Postup při odstraňování pochybností
• Dokazování, důkazní břemeno, důkazní prostředky
• Náklady daňové uznatelné a neuznatelné – podrobný rozbor včetně příkladu z praxe
• Zpráva o daňové kontrole a její podpis
• Možnost rozšíření kontroly, dožádání a delegace
• Promlčení daně
• Úkon učiněný k vybrání daně
• Odvolací řízení; Způsoby posunutí úhrady doměřené daně; Minimalizace sankcí
• Praktické příklady
• Judikatura a její využití v praxi

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek