Archiv seminářů Komory

On-line: Emoční inteligence (otevřený dotační seminář)

Termín: 22. - 23. 6. 2021
Termín — bližší informace vždy 8:00 - 16:30 hod.
Místo konání: On-line
Účastníci obdrží prolink
Cena: 6282 Kč (7853 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 16 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink k připojení.

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Bc. Novotná Pavla

Program

• Definice pojmu “emoční inteligence”
• Odlišení EQ od IQ a typu osobnosti člověka – základní prvky emoční inteligence
• Rozvoj emoční inteligence – jak emocím rozumět a jak je využít
• Emoční dovednosti – sebeuvědomění, sebevědomí, sebejistota a naše osobnost
• Uvědomění si svých silných stránek a rezerv v oblasti emoční inteligence
• Sebeovládání – kontrola emocí – ovládnutí nekontrolovaných impulzů a reakcí na různé situace z praxe účastníků
• Zvládání a kontrola citů
• Zlepšení obratnosti ve společenském styku nejen na pracovišti
• Jak lépe působit na druhé lidi
• Využití emočního potenciálu pro dosahování cílů a úspěšné jednání s lidmi

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek