Archiv seminářů Komory

ZRUŠENO: On-line, Daň z příjmu právnických osob (otevřený dotační seminář)

Termín: 30. 6. 2021
Termín — bližší informace 8:00 - 16:30 hod.
Místo konání: On-line
Účastníci obdrží prolink
Cena: 2507 Kč (3134 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink k připojení.

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Ing. Jan Molín Ph.D.

Program

• Stanovení základu daně – výsledek hospodaření před zdaněním
• Položky zvyšující výsledek hospodaření – povinnost dodanění neuhrazených závazků, pohledávky ze smluvních sankcí, daňové dopady změny účetní metody na základ daně, daňové dopady oprav účtování v předchozích letech, daňové důsledky dohody o narovnání
• Položky snižující výsledek hospodaření – uhrazené náklady, jejichž daňová uznatelnost je podmíněna zaplacením, zúčtování nedaňových rezerv a opravných položek atd.
• Položky, které se nezahrnují do základu daně – částky již jednou zdaněné, příjmy podléhající srážkové dani
• Daňové a nedaňové náklady
• Hmotný majetek
• Daňové a nedaňové rezervy a opravné položky osvobození příjmů
• Nedaňové náklady související s příjmy osvobozené od daně změny ve sféře neziskového sektoru
• Snižující položky, položky odčitatelné od základu daně, slevy na dani

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek