Archiv seminářů Komory

Novinky pro mzdové účetní s Dagmar Kučerovou a Janem Molínem

Termín: 13. - 14. 1. 2022
Termín — bližší informace začátek 13.1. 10,00 hod, konec 14.1. 17,00 hod.
Místo konání: pozor změna! výhradně online
Cena: ×
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 12 hodin

Spojení

on-line

Školení bude realizované v online formě
Prosíme, specifikujte, zda se přihlašujete na oba dva dny, nebo na jeden den – v takovém případě uveďte na který.

Lektoři

Ph.Dr. Dagmar Kučerová - certifikovaná účetní, specialistka na mzdové účetnictví.

Ing. Jan Molín, Ph.D., certifikovaný účetní, daňový poradce, zástupce vedoucího katedry finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE v Praze. Předseda etické komise KCÚ.

Program

13. 1. 2022 Dagmar Kučerová
 
Legislativní novinky roku 2022 pro mzdové účetní
 • změny v nemocenském a důchodovém pojištění – náhrada mzdy, malý rozsah a další parametrické změny pro zaměstnavatele i OSVČ, nové oznamovací povinnosti – formulář pro ČSSZ, připomenutí změn v otcovské a ošetřovném včetně přechodných ustanovení a příkladů čerpání otcovské i ošetřovného (střídání se na ošetřovném nově i mimo společnou domácnost s osamělým rodičem, kdy může být prarodič osamělý a vážné provozní důvody, kdy zaměstnavatel nemusí zaměstnance na ošetřovném omluvit a další).
 • změny ve zdravotním pojištění – minimální vyměřovací základ, vyměřovací základ osob, za které platí pojistné i stát, osoby bez zdanitelných příjmů,  změna u penále atd.
 • ostatní parametrické změny - minimální a nejnižší úrovně mzdy zaručené a dopad do dalších zákonů, zahraniční a tuzemské stravné, průměrná mzda za 1. až 3 čtvrtletí roku 2021.
 • souhrn novinek v exekučních srážkách ze mzdy od roku 2022 – součinnost, paušální náhrada zaměstnavatelům, změny ve výpočtu srážek ze mzdy, změny v nezabavitelných částkách, zastavování exekucí podrobněji z pohledu zaměstnavatele, dluhy z dětství, doručování na ohlašovnu atd.
 • povinnost zaměstnavatelů zavést tzv. whisteblowing, určit pověřenou osobu, vnitřní interní systém a pravidla oznamování dle návrhu zákona do 31. 3. 2022.
 • změny zákona o daních z příjmů – slevy na dani a nezdanitelné části základu daně – připomenutí změn pro rok 2021 a 2022, upozornění na vybrané aktuality z daňové oblasti a další.
 • aktuální soudní rozhodnutí k odměně z dohod konaných mimo pracovní poměr – její sjednání a případné dodatečné úpravy.
 • další legislativní změny a novinky k datu konání semináře.

14. 1. 2022 Jan Molín
 

Aktuality v oblasti daně z příjmů fyzických osob, roční zúčtování 

 • novely zákona o daních z příjmů přijaté v roce 2021
 • aktuální výklady Finanční správy
 • judikatura Nejvyššího správního soudu
 • roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění
  • rekapitulace konstrukčních prvků daně z příjmů fyzických osob - předmět daně, osvobození od daně, nezdanitelné části základu daně, sazby daně, slevy na dani a daňové zvýhodnění
  • prokazování nezdanitelných částí základu daně, slev na dani a daňového zvýhodnění
  • roční zúčtování záloh 
 • zaměstnanecké požitky (benefity) z pohledu daní a pojistného na sociální a zdravotní pojištění

 

Cena: 

ONLINE FORMA
2 dny školení Kč 4 000,- bez DPH 
1 den školení Kč 2 400,- bez DPH
PREZENČNÍ FORMA
školení Kč 4 000,- bez DPH
stravné Kč 1 330,- bez DPH
ubytování Kč 818,18 bez DPH
(1 osoba / dvoulůžkový pokoj) – v případě požadavku na jednolůžkový pokoj je cena Kč 1 363,64 bez DPH

V přihlášce, prosíme, jasně uveďte, zda se hlásíte na školení PREZENČNĚ nebo ON-LINE. Dále prosíme specifikujte další objednané služby. Prosíme uveďte, zda bude-li školení pouze online a Vaše přihláška je prezenční, Váš zájem o školení trvá. Přihlášení na prezenční formu se mohou účastnit formy online, ovšem za cenu prezenční formy, pokud prezenční forma bude realizována. V případě, že prezenční forma bude zrušena, platí pro všechny cenové podmínky pro online formu.

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek