Archiv seminářů Komory

On-line: Makra a formuláře – VBA (Visual Basic for Applications) II. část - (otevřený dotační seminář)

Termín: 24. a 26. 8. 2021
Termín — bližší informace vždy 8:00 - 16:30 hod.
Místo konání: On-line
Účastníci obdrží prolink
Cena: 4830 Kč (6038 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 16 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink k připojení.

Cena a KPV platí pro celý kurz (24. 8. a 26. 8.)

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Bc. Petr Kohoutek

Program

·         Nahrávání maker (absolutní vs. relativní makro, klávesové zkratky, přejit na – jinak)

·         Objektově orientovaný přístup (objekty WorkSheet, WorkBook, Range, kolekce)

·         Proměnné, konstanty, datové typy a jejich definice

·         Vlastnosti a metody

·         Podmínky a cykly (If, Do while, For, For each, Select Case)

·         Zprávy a dialogy (MsgBox, InputBox)

·         Uživatelské funkce

·         Vytvoření a použití doplňku

·         UserForms

·         Zkrácené psaní a kontrola kódu

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek