Archiv seminářů Komory

On-line: Základy komunikace (otevřený dotační seminář)

Termín: 20. - 21. 10 2021
Termín — bližší informace vždy 8:00 - 16:30
Místo konání: On-line
Účastníci obdrží prolink
Cena: 6282 Kč (7853 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 16 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink k připojení.

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Ing. Konvičný Miroslav

Program

• Kooperace, soutěž, porovnávání
• Relaxace – autogenní trénink
• Nedorozumění v komunikaci – příčiny a prevence
• Aktivní naslouchání – principy a postup
• Strategie vedení rozhovoru
• Příprava, trénink, modelové situace
• Shrnutí probraných témat a klíčových myšlenek
• Tvorba osobního plánu pro vlastní změnu

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek