Archiv seminářů Komory

On-line: Komplexní průvodce DPH (otevřený dotační seminář)

Termín: 15. 10. 2021
Termín — bližší informace 8:00 - 16:30
Místo konání: On-line
Účastníci obdrží prolink
Cena: 2507 Kč (3134 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink k připojení.

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Ing. Hadrabová Pavla

Program

• Klíčový rámec legislativy v ČR
• Vymezení základu daně v tuzemsku
• Nárok na odpočet, krácení nároku – koeficient, úprava a roční vypořádání odpočtu
• Práva a povinnosti kontrolovaných subjektů
• Nejčastější chyby a omyly při uplatňování DPH
• Uplatňování DPH mezi zeměmi EU, třetími zeměmi – nejdůležitější informace
• Změna pravidel pro registraci plátců daně a identifikovaných osob
• Problémy a změny v oblasti osvobození od daně
• Praktické postupy při uplatňování nároku na odpočet daně
• Změny v oblasti správy DPH

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek