Archiv seminářů Komory

On-line: Tvorba silné značky od A do Z – Brand management (otevřený dotační seminář)

Termín: 17. - 18. 11. 2021
Termín — bližší informace vždy 8:00 - 16:30
Místo konání: On-line
Účastníci obdrží prolink
Cena: 6282 Kč (7853 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 16 hodin

Spojení

On-line, účastníci obdrží prolink k připojení.

Seminář je otevřeným seminářem zahrnutým do projektu Komory "Vzdělávání jako základ profesionality" a zapojený subjekt může kurzovné uhradit z dotačních prostředků Operačního programu Zaměstnanost ESF.

Organizátorem semináře je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., partner Komory pro dotační projekt.

Lektoři

Vít Baloušek

Program

• Základní principy marketingu a budování značek
• Strategické řízení značky, základní terminologie
• Teorie řízení a vymezení značky; základní prvky značky
• Značka vs. Produkt
• Brand equity – jakou má moje značka skutečnou hodnotu?
• Brand name – proč je jméno značky tak důležité?
• Brand positioning (cílová skupina, klíčové benefity, vymezení konkurence)
• Vývoj a inovace výrobků i značek (NPD proces)
• Proces uvádění produktů na trh
• Metodiky tvorby cen a cenové strategie; interní a externí parametry při stanovení ceny
• Moderní marketing v praxi – virální marketing, guerilla marketing, mobilní marketing, sociální sítě a jejich aktivní využití
• Výhody a nevýhody jednotlivých komunikačních kanálů
• Integrovaná marketingová kampaň; prvky integrované kampaně
• Stanovení rozpočtu
• Koordinace procesu

 

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek