Archiv seminářů Komory

Seminář "Příprava na účetní závěrku, Inventarizace podrobně, Účetní a daňové aktuality" (ECONOMIS)

Termín: 18. 10. 2021
Termín — bližší informace 9.00 – 14.00 hod (prezence od 8.30)
Místo konání: Ostrava
pravděpodobně Best Western Hotel Vista nebo Dům kultury Akord - bude upřesněno
Cena: 1198 Kč (1198 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 4,5 hodin

Spojení

Ostrava -  moderní přednáškové prostory s dobrou dopravní dostupností (pravděpodobně Best Western Hotel Vista nebo Dům kultury Akord). Upřesnění bude zveřejněno na webu a zasláno posluchačům e-mailem nejpozději 7 dnů před datem konání školení. 

Lektoři

Ing. Dagmar Beránková, auditorka a daňová poradkyně

Program

Cílem školení je probrat přípravné práce související s účetní závěrkou a  všechny aspekty inventarizace - od správného nastavení procesu, přes tvorbu směrnice a praktická doporučení, až po účetní a daňové zohlednění inventarizačních rozdílů. Výklad bude doplněn o příklady a zkušenosti, se kterými se lektorka při své praxi auditorky a daňové poradkyně často setkává. Posluchači budou rovněž upozorněni na aktuality z účetní a daňové oblasti.

 • Aktuality z účetní a daňové oblasti - stručné připomenutí změn pro rok 2021, zkušenosti z praxe a další užitečné informace
  • zvýšení limitu vstupní ceny u hmotného majetku a mimořádné odpisy
  • zrušení kategorie nehmotného majetku
  • zpětné uplatnění daňové ztráty
  • příspěvek na stravování, stravenky (specifika u homeoffice)
  • antivirus - účetní a daňové aspekty
  • závěr KOOV k online podvodům
  • změny podmínek výplaty podílů na zisku (ZOK)
  • interpretace Národní účetní rady I-42  a I-43
  • aktuální poznámky k silniční dani
  • užitečné pokyny - úrok z prodlení, struktura datové zprávy
 • Příprava na účetní závěrku - nezbytné operace a procesy
 • Inventarizace podrobně
  • Zákon o účetnictví, § 29 a §30 (periodická, průběžná)
  • Inventarizace dokladová („čistka účtů“, fyzická a „kombinovaná“)
  • Směrnice, rozhodnutí ředitele, inventarizační protokoly
  • Inventarizace rozvahových účtů
   • Inventarizace dlouhodobého majetku
   • Inventarizace zásob (kompenzace, likvidace)
   • Inventarizace krátkodobého finančního majetku
   • Pohledávko-závazkové vztahy (konfirmace)
   • Účty kapitálu (obchodní společnosti) a jmění (nestátní neziskové organizace)
  • „Inventarizace výsledkových účtů“
   • Kontrola vazeb nákladových a výnosových účtů
   • Kontrola daňových účtů včetně dotací
   • Srovnání nákladů a výnosů minimálně dvou období
   • Neobvyklá výše na účtech
  • Inventarizace podrozvahových účtů
   • Vysvětlení k čemu, to vlastně slouží
  • Inventarizační rozdíly (ČÚS 007, jejich účtování, vypořádání, opravy v účetnictví)
   • Nedohledané rozdíly – co s nimi
  • Personální a materiálové vybavení
  • Audit účetní závěrky – ověření inventur (u prvního auditu noční můra auditora)
  • Diskuze, odpovědi na dotazy

 

Pořádá akreditované vzdělávací středisko Komory:
ECONOMIS CZ s.r.o. (Ing. Lenka Bartušková). Přihlášku směrujte přímo zde

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme, popř. zašlete svůj dotaz na info@economis.cz.

Skočit na začátek