Archiv seminářů Komory

On-line: Makra a formuláře - VBA (Visual Basic for Applications) (otevřený dotační seminář)

Termín: 17. - 18. 01. 2022
Termín — bližší informace 8:00 - 16:30
Místo konání:
On-line Účastníci obdrží prolink, ***ceny jsou uvedeny s DPH***
Cena: 4830 Kč (6038 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 16 hodin

Lektoři

Bc. Petr Kohoutek

Program

• Základní pojmy: Makra, formuláře, VBA
• Varianty uložení kódu
• Elementární makra, jejich nahrávání a použití, správa
• Ovládací prvky formulářů a jejich užití na listech sešitu
• Projekty VBA v sešitech, jejich součásti, správa, zabezpečení
• Orientace v prostředí editoru VBA, nástroje, prvky, okna – Účel, manipulace
• Analýza kódu, prostředky debuggingu, úvodní seznámení s jazykem VBA.
• Objekty, formulářové prvky, nastavení vlastností – zdroje. Možnosti užití (listy, formuláře)
• Práce s editorem kódu
• Základní pravidla a syntax
• Psaní jednoduchých maker
• Ukázky kódu – práce s buňkam

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

 

Pro registraci mimo dotační projekt vyplňte přihlášku v odkazu níže.

Skočit na začátek