Archiv seminářů Komory

Prezenčně i ON-LINE - Neziskovky - novinky a problémové oblasti

Termín: 5.4.2022
Termín — bližší informace 9:00 - 15:00
Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Cena: 2490 Kč
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 6 hodin

Spojení

Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3

Lektoři

Ing. Tomáš Doležel - certifikovaný účetní, daňový poradce

Program

Novinky a problémové oblasti v problematice DPPO a DPH u neziskových organizací.

Problémové okruhy:

Daň z příjmů právnických osob

- vymezení veřejně prospěšných poplatníků a jejich správné rozdělení

- co se rozumí "výdaji podle tohoto zákona" u stanovení základu daně a jaký má vliv na daň

- vztah k dani silniční

- nejčastější problémy u dotací

- dary a jejich osvobození vs. reklama

- odpočet pro veřejně prospěšné poplatníky - kdy lze využít a jak prokázat čerpání úspory

 

Daň z přidané hodnoty

- co musí sledovat neplátce

- nákup služeb ze zahraničí (Facebook, Google, apod.) a jejich správné řešení

- nové řešení nájmu nemovitých věcí

- osvobozená plnění a pravidla pro neziskové organizace

- prodej v rámci veřejné sbírky

- dotace a jejich dopad na základ daně a ekonomickou činnost

- nárok na odpočet DPH v rámci kráceného i poměrného koeficientu a jejich vypořádání

 

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

 


Poznámky:

***ceny jsou uvedeny s DPH***

Bude-li seminář on-line, vložné bude upraveno. Pro online formu platí sleva ve výši 50Kč.

V přihlášce specifikujte, zda se hlásíte na prezenční formu semináře či na online formu.

Skočit na začátek