Archiv seminářů Komory

Uzavření účetnictví roku 2021 včetně zpracování daňových přiznání pro podnikatele

Termín: 18.1.2022
Termín — bližší informace 9:00 - 15:00
Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Cena: 2490 Kč
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 6 hodin

Spojení

Místo konání:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3

Lektoři

Ing. Hana Kovalíková - daňová poradkyně

Program

Seminář je určen účetním, pracovníkům účetních a poradenských firem a ekonomickým pracovníkům z podnikatelské sféry. Vhodné i pro ty, kteří ještě samostatně uzávěrku a závěrku podvojného účetnictví neprováděli.

Není určeno pro velké firmy, účast doporučujeme zejména těm firmám, které nepodléhají auditu.

 

CO SE NAUČÍTE

Je nevyšší čas připravit se na práce, které nám následně usnadní uzávěrku a závěrku účetnictví za rok 2021. Po absolvování semináře budete vědět, jak správně uzavřít účetnictví za rok 2021 a jak zpracovávat daňové přiznání v případě zisku a v případě ztráty.

 

• kontrola účetnictví na základě kontrolních vazeb,
• opravy případných chyb,
• vazba na vnitropodnikové směrnice,
• uzávěrkové operace – účtování o zásobách variantou A a B, odpisy majetku, časové rozlišení nákladů a výnosů, dohadné položky, opravné položky, rezervy, kursové rozdíly, inventarizační rozdíly,
• zjištění výsledku hospodaření,
• výpočet daňové povinnosti a zaúčtování daňové povinnosti,
• uzavření účetnictví,
• otevření účetnictví na začátku dalšího období,
• zpracování daňového přiznání v případě zisku,
• zpracování daňového přiznání v případě ztráty,
• informace k povinným přílohám.

 

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

 

***ceny jsou uvedeny s DPH***

Skočit na začátek