Archiv seminářů Komory

On-line XLIII. klubový večer: IFRS 16 - Nájemní smlouvy v koncepci IFRS

Termín: 10. 5. 2022
Termín — bližší informace 17:00 - 19:00
Místo konání:
On-line Účastníci obdrží prolink
Cena: ×
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 2 hodin

Lektoři

Ing. Libor Vašek, Ph.D.

Program

Nájemní smlouvy v koncepci IFRS
 
"Od roku 2019 je v rozsahu Mezinárodních standardů účetního výkaznictví pro zachycení nájemních, resp. leasingových smluv účinná koncepce vyžadující uznání najatého aktiva a s ním souvisejícího závazku. Tento přístup se dostává i do české účetní závěrky účetních jednotek v rozsahu vyhlášky č. 501/2002 a do budoucna lze s vydefinováním aktiva a závazku v novém zákoně o účetnictví očekávat i diskusi ohledně rozšíření na další, podnikatelské, účetní jednotky.
 
V rámci klubového večera budou přiblížena pravidla obsažená v IFRS 16 Leasingy zahrnující:
- rozlišení nájemních (leasingových) smluv od smluv servisních se zdůrazněním odlišné prezentace v účetní závěrce,
- představení výjimek ze základní koncepce - krátkodobý leasing a leasing aktiv malých hodnot,
- vydefinování aktiva v podobě tzv. práva k užívání aktiv a jeho oceňování na bázi současné hodnoty leasingových plateb,
- vyjasnění modifikace leasingu a přecenění leasingového závazku.
 
K ilustraci dopadu účinných pravidel budou využity reálné účetní výkazy a možná se během večera dostaneme i k samostatné aktivitě nápočtu jednoduché leasingové smlouvy s relevantním zachycením do účetních výkazů."

V průběhu klubového večera můžete aktivně vstupovat do diskuse, budou Vám zodpovězeny Vaše dotazy.

Poznámka: Pro přihlášení na prezenční formu klubového večera, použijte odkaz určený pro prezenční formu, zde je níže přihláška na On-line klubový večer.

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Uzávěrka přihlášek pro včasné rozesílání Teams linku na připojení na on-line klubový večer je v pondělí 9.5.2022 v 17 hodin.

Skočit na začátek