Archiv seminářů Komory

Jednoduché účetnictví a závěrka pro spolky/občanská sdružení, církevní společnosti a honební společenstva (on-line seminář)

Termín: 12.5.2022
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00
Místo konání:
On-line Účastníci obdrží prolink, ***ceny jsou uvedeny bez DPH***
Cena: 1971 Kč (2190 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 5 hodin

Spojení

ON-LINE

Lektoři

RNDr. Petr Beránek (daňový poradce, člen sekce pro neziskové organizace KDP, člen metodické rady SÚ pro neziskové organizace, ředitel společnosti ADAR – Agentura daňových rad s.r.o.)

Program

Na semináři se ubezpečíte ve znalosti řešení problémových a méně častých účetních případů a posoudíte vhodnost a výhodnost jednoduchého účetnictví. Naučíte se účtovat všechny potřebné operace v jednoduchém účetnictví.

• kdo může vést v současnosti jednoduché účetnictví (JÚ),

• legislativní opora pro JÚ,

• povinná účetní evidence v JÚ,

• dlouhodobý majetek v JÚ,

• účetní závěrka a výkazy JÚ,

• daň z příjmu a rozdíly oproti výpočtu daně z „podvojného“ účetnictví,

• jednoduché účetnictví a DPH,

• řešení konkrétních případů účastníků.

Dotazy a diskuze.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Do 3 dnů po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. 

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde 

Skočit na začátek