Archiv seminářů Komory

On-line: Účetní závěrka krok za krokem - Profesionálem účetní závěrky krok za krokem (otevřený dotační seminář)

Termín: 10. - 11. 05. 2022
Termín — bližší informace 8:00 - 12:00
Místo konání:
On-line Účastníci obdrží prolink, ***ceny jsou uvedeny s DPH***
Cena: 2507 Kč (3134 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Lektoři

Ing. Lenka Zatylnyjová 

Program

Zákonná úprava o účetní závěrce, druhy účetní závěrky
• Klasifikace účetních jednotek
• Inventury a inventarizace
• Ocenění majetku a závazků
• Tvorba rezerv a opravných položek, časové rozlišení
• Kontroly v jednotlivých oblastech výkazů
• Odložená daň
• Sestavení výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz cash flow, výkaz vlastního kapitálu) a přílohy účetní závěrky, srovnatelnost údajů minulého a běžného účetního období
• Zveřejnění účetní závěrky
• Výroční zpráva, zpráva o vztazích
• Ověření účetní závěrky auditorem – povinnost auditu

 

Pořádá: PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

Skočit na začátek