Archiv seminářů Komory

On-line: Občanský zákoník - obchodní smlouvy II. (otevřený dotační seminář)

Termín: 25.5.2022
Termín — bližší informace 8:00 - 16:30
Místo konání:
On-line Účastníci obdrží prolink, ***ceny jsou uvedeny s DPH***
Cena: 3378 Kč (4223 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Lektoři

Mgr. David Rašovský 

Program

• Kupní smlouva – vymezení, povinnosti smluvních stran a kupní cena
• Kupní smlouva – odpovědnost za vady, záruka za jakost, zvláštní ujednání v kupní smlouvě
• Smlouva o dílo – vymezení, povinnosti smluvních stran a cena díla
• Smlouva o dílo – odpovědnost za vady, záruka za jakost, související otázky
• Vymáhání pohledávek – možnosti zajištění pohledávek a způsoby vymáhání, lhůty pro uplatnění pohledávek a promlčení

 

Pořádá: PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

Skočit na začátek