Archiv seminářů Komory

Obvyklá cena, administrativní cena a reálná/tržní hodnota včetně účetních a daňových aspektů aneb jak porozumět ocenění znalcem (on-line seminář)

Termín: 2.6.2022
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00
Místo konání:
On-line Účastníci obdrží prolink, ***ceny jsou uvedeny bez DPH***
Cena: 2241 Kč (2490 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 6 hodin

Spojení

On-line vysílání

Lektoři

Ing. Tomáš Podškubka, Ph.D., MRICS (partner TPA zodpovědný za oceňování a transakční poradenství, soudní znalec, člen RICS

Program

Seminář vám poskytne široký přehled tematické terminologie a objasnění zákonných povinností ocenění v účetnictví a v daních. Seznámíte se také s možnostmi využití ocenění pro různé účely a s vykazováním ocenění v národních účetních předpisech i mezinárodních úřetních standardech. Závěrem budete upozorněni na aktuální změny a trendy v oceňování.

• pojmosloví – reálná hodnota, tržní hodnota, obvyklá cena, administrativní (vyhlášková) cena, způsoby ocenění, metody ocenění,

• zákonné povinnosti ocenění v účetnictví,

• zákonné povinnosti ocenění v daních,

• zákonné povinnosti ocenění v dalších případech (nepeněžité vklady, squeeze-outy, insolvence, přeměny, dražby, investiční fondy atp.),

• využití a vykázání ocenění v účetních výkazech podle ČÚS (oceňovací rozdíl a goodwill),

• využití a vykázání ocenění v účetních výkazech podle IFRS (rozdíly proti ČÚS),

• změny v oceňování platné od 1. 1. 2021.

Odpovědi na dotazy.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

POZNÁMKA:

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy. Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme. Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. 

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde 

Skočit na začátek