Archiv seminářů Komory

Účetní případy pro pokročilé aneb účetnictví 2022 v příkladech (on-line seminář)

Termín: 22.8-23.8.2022
Termín — bližší informace 9:00 - 16:00
Místo konání:
On-line Účastníci obdrží prolink, ***ceny jsou uvedeny bez DPH***
Cena: 4491 Kč (4990 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 12 hodin

Spojení

On-line vysílání

Lektoři

prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. (účetní expert, ŠKODA AUTO Vysoká škola – katedra financí a účetnictví)

Program

Regulace účetnictví v ČR: Účetnictví podle českých předpisů • základní principy mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS.

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (stálá aktiva): Pořízení • odpisy a vyřazení dlouhodobého majetku • technické zhodnocení dlouhodobého majetku.

Finanční majetek: Majetkové cenné papíry (účtování a oceňování) • dluhové cenné papíry (účtování a oceňování) • derivátové kontrakty (účtování a oceňování).

Zásoby: Průběžný versus periodický systém • inventarizace zásob.

Zúčtovací vztahy: Přímý a nepřímý odpis pohledávek • cizoměnové operace • rezervy a přechodné položky.

Operace ve vlastním kapitálu: Zvyšování a snižování základního kapitálu • rozdělování výsledku hospodaření • druhové versus účelové členění provozních nákladů.

Účetní uzávěrka: Inventarizace majetku a dluhů • vyčíslení splatné a odložené daně • rozvaha a výsledovka • příloha • cash flow.

Souvislý příklad a diskuze.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

POZNÁMKA:

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 3 dnů po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde 

Skočit na začátek