Archiv seminářů Komory

On-line: Trestní odpovědnost zaměstnance či zaměstnavatele (otevřený dotační seminář)

Termín: 29. 6. 2022
Termín — bližší informace 8:00 - 16:30
Místo konání: !!!Seminář zrušen!!!
On-line Účastníci obdrží prolink, ***ceny jsou uvedeny s DPH***
Cena: 3378 Kč (4223 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

!!! Seminář zrušen !!!

Lektoři

Mgr. David Rašovský 

Program

• Formy a druhy odpovědnosti
• Definice vztahu zaměstnance a zaměstnavatele
• Odpovědnost vně podniku
• Odpovědnost uvnitř podniku
• Trestní odpovědnost fyzických osob
• Trestní odpovědnost právnických osob
• Kumulace odpovědností
• Prevence trestněprávní odpovědnosti
• Občanskoprávní odpovědnost
• Správně právní odpovědnost

 

Pořádá: PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.

Pro registraci na kurz v rámci dotačního projektu se obraťte na:

Tereza Vaňharová, DiS.

Tel.: +420 739 428 058, e-mail  tereza.vanharova@profima.cz

Skočit na začátek