Archiv seminářů Komory

Vysílání pracovníků z ČR do zahraničí, zejména do členských států EU, EHP a Švýcarska

Termín: 21.9.2022
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00
Místo konání: Praha ***ceny jsou uvedeny s DPH***
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Cena: 2490 Kč
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 5 hodin

Spojení

Institut certifikace Svazu účetních, a.s.
Vinohradská 2022/125
13000 Praha 3

Lektoři

Mgr. Magdaléna Vyškovská - daňová poradkyně

Program

CO JE TO VYSLÁNÍ Z POHLEDU RŮZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

• evropské právo a vyslání

• vyslání na pracovní cestu a vyslání podle evropských předpisů

• vyslání na pracovní cestu a placení sociálního a zdravotního pojištění právo sociálního zabezpečení.

• vyslání na pracovní cestu a zdanění v zahraničí (kdy a proč)

 

PRACOVNÍ CESTA A VYSLÁNÍ

• nárok na cestovní náhrady,

• možnost snížení nároku na zahraniční stravné,

• místo výkonu práce v zahraničí.

 

VOLNÝ POHYB SLUŽEB A LIMITY A POVINNOSTI ČESKÉHO PODNIKATELE

• co je to volný pohyb služeb,

• kdy se nejedná volný pohyb služeb, ale o usazení a související povinnosti.

 

MINIMÁLNÍ A SROVNATELNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY VE STÁTĚ VYSLÁNÍ PO NOVELIZACI SMĚRNICE

• informace o povinnosti garantovat minimální pracovní podmínky,

• povinnost poskytovat odměnu namísto minimální mzdy podle předpisů státu vyslání,

• doklady, které musí vyslaný pracovník mít s sebou,

• řetězení vyslání pracovníků na stejnou pracovní pozici na stejném místě a její dopady  

  • omezení délky vyslání zaměstnanců a aplikace všech lokálních předpisů státu vyslání

• srovnatelné pracovní podmínky ve státě vyslání versus minimální podmínky ve státě vyslání,

• vyslání agenturních zaměstnanců a povinnosti agentury práce a uživatele

• přidělení k jinému zaměstnavateli do jiného členského státu versus vyslání agenturou práce ve světle směrnice o vysílání pracovníků

• povinné hlášení vyslání zaměstnanců před zahájením vyslání

 

NOTIFIKACE VE STÁTĚ VYSLÁNÍ – PŘÍKLADY Z JEDNOTLIVÝCH STÁTŮ

• Slovensko, Rakousko, Francie, Německo atd.,

• sankce za nesplnění notifikačních povinností.

 

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VČETNĚ ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A VYSLÁNÍ

• vyslání,

• nesplnění podmínek pro vyslání pro účely sociálního zabezpečení a jeho dopady

• souběžně vykonávaná činnost,

• výjimka,

• formulář A1 (existují výjimky, kdy ho zaměstnanec nepotřebuje?).

 

STÁLÁ PROVOZOVNA A POVINNOSTI PRO VYSÍLAJÍCÍ ZAMĚSTNAVATELE

• kdy vzniká českému zaměstnavateli v zahraničí stálá provozovna,

• povinnosti českých zaměstnavatelů při vzniku stálé provozovny,

• situace, kdy stálá provozovna nevzniká.

 

ZDANĚNÍ VYSLANÝCH ZAMĚSTNANCŮ VE STÁTĚ VYSLÁNÍ

• zdanění v případě vzniku stálé provozovny,

• zdanění vyslaných zaměstnanců, pokud stálá provozovna nevznikne,

• mezinárodní pronájem pracovní síly a jeho dopady.

 

SOUVISEJÍCÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

• zálohy na daň z příjmů fyzických osob - zaměstnanců v České republice – kdy ano a kdy ne,

• podání přiznání k dani z příjmů v České republice (celosvětové příjmy) – zaměstnanci a zaměstnavatel.

• zamezení dvojího zdanění po novele zákona o daních z příjmů včetně dopadů do zdanění českých daňových rezidentů

 

DOTAZY A DISKUZE

Pořádá:
Institut certifikace Svazu účetních, a.s.

Poznámky:

***ceny jsou uvedeny s DPH***

Bude-li seminář on-line, vložné bude upraveno.

 

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Skočit na začátek