Archiv seminářů Komory

Průběh kontroly u příjemců dotací aktuálně (on-line seminář)

Termín: 20.9.2022
Termín — bližší informace 9.00-14.00
Místo konání:
ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače
Cena: 2151 Kč (2390 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 5 hodin

Spojení

ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače

 

URČENO: Kurz je určen pro pracovníky, kteří provádějí kontroly u různých typů příjemců dotací. Zúčastnit se mohou také kontrolovaní.

 

PŘÍNOS: Cílem kurzu je předání praktických zkušeností z dlouholetého výkonu kontroly na místě, příklady zjišťovaných nedostatků.

 

Lektoři

Ing. Miroslava Pýchová (odbornice s dlouholetou zkušeností z oblasti kontroly u různých typů příjemců veřejné finanční podpory, působila jako metodik pro kontrolní činnost MF ČR)

Program

• výběr kontrolní akce a příprava na kontrolu,

• vyžádané dokumenty ke kontrole,

• způsoby účtování příjemců dotací,

• co je nutno vědět o příjemcích dotací a návratných finančních výpomocí – spolky, pobočné spolky, nadace, obecně prospěšné společnosti, obchodní korporace aj. právnické osoby (statutární orgán, prokázání právní osobnosti, zápisy do veřejných rejstříků), změny na základě občanského zákoníku a dalších zákonů,

• příklady konkrétního postupu kontroly u různých typů příjemců dotací, • porušení rozpočtové kázně a další zjišťované nedostatky,

• příklad struktury a formulací v protokolu o kontrole.

 

Odpovědi na dotazy.

 

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde 

POZNÁMKA:

Vzdělávací program je akreditován MV ČR pod číslem AK/PV-278/2019.

Pokud jste úředníkem dle § 2 odst. 4 zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, žádáme vás o uvedení do poznámky v přihlášce, že jste úředníkem a současně o sdělení místa a data narození. Bez těchto údajů nesmí být dle pokynu MV ČR osvědčení o účasti na akreditovaném kurzu vydáno.

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

(cena pro člena KCU; cena je osvobozena od DPH dle § 57 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění p.p.)

 

(cena pro nečlena KCU; cena je osvobozena od DPH dle § 57 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění p.p.)

Skočit na začátek