Archiv seminářů Komory

Znalci a znalecké posudky v praxi ekonomů, účetních a daňových poradců (on-line seminář)

Termín: 11.11.2022
Termín — bližší informace 9:00 - 14:00
Místo konání:
ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače
Cena: 2421 Kč (2690 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 5 hodin

Spojení

ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače

 

URČENO

Seminář je určen ekonomy, finanční management, účetní a daňové odborníky všech typů subjektů, kteří se setkávají se znaleckými posudky a jejich závěry aplikují do praxe.

U účastníků se předpokládá se alespoň základní znalost znaleckého práva.

 

PŘÍNOS

Na semináři získáte dovednost spočívající v orientaci ve znaleckém posudku, jeho utváření a hodnocení.

 

Dozvíte se například,

- jak posuzovat posudek, jaké povinnosti lze od znalců vyžadovat a jak argumentovat znalci,

- jak prozkoumávat oceňovací posudek z hlediska správnosti, jak argumentovat znalci,

- co očekávat od znalců a znaleckých posudků (příjemce posudků).

 

Lektoři

JUDr. Ing. Lukáš Křístek, MBA (znalec z oboru oceňování; působí ve znalecké kanceláři BDO ZNALEX, s. r. o.)

Program

• v jakém případě zadat znalecké zkoumání (posudek),

• jak vybírat znalce pro vypracování znaleckého posudku s ohledem na jejich specializaci,

• odlišnosti znaleckých posudků daní a posudků účetnictví,

• výhody a nevýhody znalce fyzické osoby vs. znaleckého ústavu,

• kladení dotazů znalci,

• ustanovení § 8 zákona o znalcích a tlumočnících – řádný výkon znalecké činnosti,

• znalecký posudek, jeho formální, obecné a zvláštní náležitosti,

• znalecký posudek, jeho vlastnosti (pravdivost, přesvědčivost, přezkoumatelnost, transparentnost, opakovatelnost a úplnost),

• kritéria a metodika hodnocení znaleckých posudků,

• přezkum věcné správnosti znaleckého posudku v judikatuře a praxi orgánů státní správy znalecké činnosti, soudů a právníků (jak na řešení pochybení znalce).

 

Odpovědi na dotazy.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde 

 

POZNÁMKA

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace. Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30. Připojit se můžete z počítače i mobilu. V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno. 

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***

Skočit na začátek