Archiv seminářů Komory

Odštěpný závod (organizační složka podniku) v ČR a v zahraničí – právní, účetní a daňová problematika

Termín: 23.11.2022
Termín — bližší informace 9:00 - 18:00
Místo konání: Praha
SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město
Cena: 3141 Kč (3490 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 8 hodin

Spojení

Změna termínu konání - školení již 23.11.2022

SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město

URČENO

Všem, kteří se ve své praxi setkávají (či mají setkat) s odštěpným závodem (v původní terminologii organizační složkou) zahraniční osoby. Seminář tak ocení zejména manažeři – vedoucí odštěpného závodu, daňoví poradci, auditoři, podnikoví právníci a zaměstnanci zahraničních osob, které odštěpný závod zřídily, popř. o jeho zřízení uvažují. Dále je seminář určen pro české společnosti, které expandují do zahraničí prostřednictvím odštěpného závodu.

 

PŘÍNOS

Zahraniční osoby mohou v ČR podnikat mj. prostřednictvím odštěpného závodu (v původní terminologii organizační složky podniku). Odštěpný závod je tak v české obchodní praxi relativně rozšířeným jevem. Významu odštěpného závodu nicméně neodpovídá rozsah právní úpravy. Vznik, existence i ukončení činnosti odštěpného závodu s sebou přináší řadu otázek, které budou v rámci semináře řešeny.

Seminář reflektuje novinky ve zdanění na základě implementace Evropské směrnice „ATAD“ do českého daňového systému.

 

Lektoři

JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. (katedra obchodního práva Právnické fakulty UK)

Ing. Jan Soška, LL.M. (partner TPA Group, člen Sekce mezinárodního zdanění a cla Komory daňových poradců ČR)

Program

9:00–10:30 • Právní část • JUDr. Lucie Josková Ph.D., LL.M.

• možnosti podnikání zahraničních osob v ČR,

• výhody a nevýhody odštěpného závodu (původně organizační složky),

• zřízení odštěpného závodu,

• označení odštěpného závodu,

• získání podnikatelských oprávnění,

• ukončení činnosti odštěpného závodu,

• vedoucí odštěpného závodu, jeho práva a povinnosti,

• vztah zřizovatele a odštěpného závodu,

• vztahy ke třetím osobám (zastupování zřizovatele odštěpného závodu, odpovědnost).

11:00–18:00 • Účetní a daňová část • Ing. Jan Soška, LL.M.

Odštěpný závod zahraniční osoby v ČR:
• odštěpný závod a stálá provozovna z hlediska daně z příjmů (dopady „BEPS“),
• přiřazování zisku a stanovení základu daně stálé provozovny, pravidla podkapitalizace, zdanění „Exit Tax“),
• odštěpný závod jako účetní jednotka, povinnost zveřejňování účetních závěrek,
• příklady účtování specifických operací u odštěpného závodu (vztahy se zřizovatelem),
• provozovna z pohledu DPH,
• zdanění zaměstnanců, zdanění vedoucího odštěpného závodu, sociální a zdravotní pojištění,
• výhody a nevýhody podnikání prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční osoby v ČR.

Odštěpný závod české společnosti v zahraničí:
• účetní aspekty zachycení zahraničního odštěpného závodu v účetnictví zřizovatele (metoda centrálního vedení účetnictví, import zahraničních dat do českého účetnictví),
• přesun majetku do odštěpného závodu v zahraničí, zdanění „Exit Tax“,
• daňové aspekty české společnosti se stálou provozovnou v zahraničí,
• zamezení dvojímu zdanění,
• výhody a nevýhody podnikání prostřednictvím odštěpného závodu v zahraničí.

Odpovědi na dotazy.

 

Seminář je realizován společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde 

 

POZNÁMKA

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***

 

Skočit na začátek