Archiv seminářů Komory

Karuselové podvody – jak se bránit křivému nařčení i obvinění a legislativa AML

Termín: 2.11.2022
Termín — bližší informace 9:00 - 16:00
Místo konání: Praha
ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače
Cena: 2691 Kč (2990 Kč)
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 6 hodin

Spojení

POZOR změna místa konání!

ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače

 

URČENO

Seminář je určen pro daňové poradce, účetní specialisty a daňové subjekty, které se potýkají se správcem daně.

 

PŘÍNOS

Na semináři se budete věnovat problematice zajišťovacích příkazů a obvinění ze zapojení do řetězových podvodů. Další oblastí bude problematika splnění povinností souvisejících se zákonem o praní špinavých peněz.

Obsahem semináře je popis okolností, které vedou k tomu, že daňový subjekt je označen jako účastník karuselových podvodů a následně je mu z tohoto důvodu zajištěn majetek a doměřena daň. Lektoři proberou všechny okolnosti, které vedou správce daně k takovým závěrům, a vy budete poučeni, jak se takových okolností vyvarovat a jaký důkazní materiál si musí daňový subjekt shromažďovat. Následně bude rozebráno, na co nesmíte zapomenout při obraně před takovým postupem správce daně. Spojení těchto lektorů zaručuje komplexní pohled na danou problematiku a zkušenosti z obou stran, což bude velkým přínosem pro všechny účastníky.

 

Lektoři

Ing. Martin Bortlík (PKF APOGEO, Partner, Tax Policy & Controversy Manager)

Ing. Jan Rambousek, LL.M. (daňový poradce, člen sekce DPH a správy daní a poplatků KDP ČR)

Program

• zajišťovací příkazy, způsob jejich vydávání a možná obrana proti nim,

• rozbor rozsudků týkajících se zajišťovacích příkazů,

• indicie vedoucí správce daně k závěru, že subjekt je zapojen do řetězových či karuselových podvodů,

• povinnosti vyplývající ze zákona proti praní špinavých peněz,

• další praktické zkušenosti s podáváním žalob a kasačních stížností,

• vymezení karuselových a řetězových obchodů,

• povinnosti daňového subjektu k zabránění k podvodu,

• zajišťovací příkazy, způsob jejich vydávání a možná obrana proti nim,

• rozbor rozsudků týkajících se zajišťovacích příkazů,

• indicie vedoucí správce daně k závěru, že subjekt je zapojen do řetězových či karuselových podvodů,

• povinnosti vyplývající ze zákona proti praní špinavých peněz,

• další praktické zkušenosti s podáváním žalob a kasačních stížností.

Odpovědi na dotazy.

 

Seminář je realizován společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde 

 

POZNÁMKA

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

 

***ceny jsou uvedeny bez DPH***

Skočit na začátek