Archiv seminářů Komory

On-line: Svatomartinská Farma

Termín: 13.11.-15.11.2022
Termín — bližší informace 13.11.2022 od 14h
Místo konání:
ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače
Cena: ×
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 15 hodin

Spojení

ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače

Lektoři

 

Ing. Ivana Pilařová je daňová poradkyně od roku 1993, auditorka od roku 1994, lektorka vzdělávacích agentur, profesních komor, zakázkových vzdělávacích programů, autorka řady publikací a odborných článků, zkušební komisařka KDP. Její odborné zaměření se profiluje na daň z příjmů právnických a fyzických osob, ostatní přímé daně, daň z přidané hodnoty, účetnictví podnikatelských subjektů, vazby obchodního práva na účetnictví a daně.

 

Ing.Michaela Strnadová je daňová poradkyně, zkušební komisařka a členka odborné sekce DPH Komory daňových poradců ČR. Absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. V oblasti daňového poradenství pracuje od roku 1998. Od roku 2008 se specializuje na oblast daně z přidané hodnoty. Má bohaté zkušenosti s tuzemskými i zahraničními klienty z oblasti nemovitostí, služeb, výroby i obchodu. Dlouhodobě se věnuje vzdělávací a přednáškové činnosti v oblasti DPH. Momentálně pracuje v daňovém a právním oddělení společnosti Deloitte Česká republika.

 

Ing. Lenka Dvořáková, místopředsedkyně výboru KCÚ, certifikovaná účetní, daňový poradce, členka Sekce účetnictví KDP ČR, Sekce daně z příjmu právnických osob KDP ČR.

Ing. Jaromír Hrazdira, předseda výboru KCÚ, účetní expert, daňový poradce, člen KDP ČR

Program

Neděle 13.11.2022 14-19 hodin - Ing. Ivana Pilařová

Daň z příjmů a účetnictví 2022 – novinky, komplikované případy, judikáty:

 • Aktuality podzimu 2022 v dani z příjmů včetně (případné) novely ZDP pro rok 2023
 • Nízkoemisní vozidla – používání, změny v odpisech
 • Změny ZDP ve vztahu ke konfliktu na Ukrajině
 • Poplatky za exekuce
 • Informace GFŘ v souvislosti s poskytnutím příspěvku na dítě
 • Změny v cestovních náhradách
 • Paušální daň 2023, vyměřovací základy pro rok 2023
 • Změny v daňovém přiznání DPFO
 • Změny v daňových odpisech
 • Novinky, které přinese Pokyn GFŘ, který nahradí Pokyn D – 22
 • Návaznosti vybraných Interpretací NÚR do daně z příjmů
 • Zajímavé závěry KOOV týkající se daně z příjmů
 • Vybrané judikáty týkající se daně z příjmů

 

Pondělí 14.11.2022  9-16 hodin - Ing. Michaela Strnadová

Novinky v DPH 2022/2023

 • Přehled dění v legislativě v roce 2022 v ČR a v EU (zdravotnictví, cestovní služby, dodávky subjektům EU, režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku atd.) a jejich dopad do aktuální praxe
 • Připravované novelizace pro rok 2023 (snížení limitu pro povinnou registraci, sankce a lhůty ve vztahu ke kontrolnímu hlášení, stavebnictví) a jejich praktická aplikace 
 • Výhled do dalších let (náměty na novelu zákona o DPH, připravované změny DPH směrnice)
 • Výběr z judikatury Soudního dvora EU a Nejvyššího správního soudu 
 • Zajímavá témata z koordinačních výborů 
 • Informace o dění ve finanční správě (informace GFŘ, finanční zpravodaj atd.)
 • Další diskutovaná témata a problematické okruhy v DPH
 • Prostor pro dotazy

Úterý 15.11.2022 9-13 hodin  - Ing. Lenka Dvořáková a Ing. Jaromír Hrazdira

"Fakturace od A do Z"

 • Co to je „faktura“?
 • Vystavujeme fakturu, daňový doklad, účetní doklad?
 • Zálohová (proforma) faktura → daňový doklad na zaplacenou zálohu → finální faktura
 • Náležitosti dokladů, řádný daňový doklad, zjednodušený daňový doklad
 • Formy dokladů – listinná, elektronická
 • Lhůty pro vystavování, doručování, splatnosti
 • Nejčastější chyby při fakturaci, aneb jak si při fakturaci „nenaběhnout“
 • Faktury do (ze) zahraniční
 • Tuzemské faktury v cizí měně – přepočet, kurz, zaúčtování
 • Datum zdanitelného plnění – co to je a jak ho určit
 • Použití zaručeného elektronického podpisu
 • Slevy, skonta, bonusy
 • Minimum DPH pro fakturaci – základ daně, sazba DPH, daň
 • Opravy dokladů – storno doklad, opravný daňový doklad (dobropis)

 

 

Ceny za online školení (ceny bez DPH):
Za třídenní blok:   4500 Kč 
Za pouze neděli:   2500 Kč
Za pouze pondělí: 3500 Kč
Za pouze úterý:      500 Kč

Zvýhodnění pro věrné členy KCÚ zúčastněné celého třídenního bloku jarní Farmy (vztahuje se na platící, a to jak prezenční, tak i online) - 5% sleva na objednávku celého školení.

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte, rádi Vám odpovíme.

Přihlášení: Pro přihlášení na PREZENČNÍ formu školení, použijte odkaz určený pro PREZENČNÍ formu školení, zde je níže přihláška na ON-LINE školení.

Skočit na začátek