Archiv seminářů Komory

Konference DAŇOVÝ ŘÁD 2022 – XXII. ročník procesního daňového práva

Termín: 7. - 8.11.2022
Termín — bližší informace 9:00 - 16:00
Místo konání: Praha
HOTEL OLYMPIK – ARTEMIS, U Sluncové 71/14, 186 76 PRAHA 8
Cena: 6643 Kč
KPV: Akce zahrnuta do KPV v rozsahu 12 hodin

Spojení

HOTEL OLYMPIK – ARTEMIS, U Sluncové 71/14, 186 76 PRAHA 8

 

Záštitu nad konferencí převzalo Odvolací finanční ředitelství.

PŘÍNOS

Konference se bude jako obvykle zabývat nejaktuálnějšími spornými otázkami mezi daňovými subjekty a státní správou se zaměřením na správu daní. I v letošním dvacátém druhém ročníku podchytíme aktuální témata, která jsou předmětem diskuzí odborné veřejnosti. Pokračujeme v tradici – u vybraných témat nabízíme místo samostatného přednášejícího více lektorů z „opačných stran barikády“ (soudce, daňový poradce, pracovník státní správy) pro zajištění více úhlů pohledu na danou problematiku.
Snahou letošní konference je opět hledání hranice mezi potřebou státní správy zajistit řádný výběr daní na straně jedné a zachování práv daňových subjektů na straně druhé.
Z letošních témat můžeme zmínit např. otázky vztahu trestního práva a daňového řízení viděné pohledem soudce Nejvyššího správního soudu a advokátky. V další přednášce se budeme věnovat hranicím mezi vyhledávací činností a daňovou kontrolou včetně dopadů nesprávného postupu v této oblasti.

V odborných diskuzích se poslední dobou často řeší otázka oprávněnosti nároku na odpočet DPH v případě neprokázání dodavatele, a to zejména v návaznosti na rozsudky Soudního dvora EU a Nejvyššího správního soudu ve věci Kemwater ProChemie, pokusíme se proto zprostředkovat pohled odborníků ze státní správy i daňových poradců.

Při sporech o daň z přidané hodnoty bývají někdy zaměňovány pojmy: daňový podvod, neprokázání uskutečnění zdanitelného plnění, zneužití práva, disimulace právního úkonu ad. V tomto příspěvku se zaměříme na rozdíly mezi těmito pojmy.

V neposlední řadě probereme novinky z IT oblasti v otázkách (ne)použitelnost prostého elektronického podpisu, problémů digitální identity u cizinců či změnách v oblasti datových schránek. Pozornost bude věnována i dalším aktuálním tématům z oblasti správy daní. Cílem konference je výměna názorů ze všech zúčastněných stran, proto kromě daňových poradců přednáší i zástupci finančních orgánů, Nejvyššího správního soudu, krajského soudu ad.

Ing. Zdeněk Burda (daňový poradce, člen sekce správy daní KDP ČR) Odborný garant konference a moderátor.

 

Lektoři

JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D. (předseda Nejvyššího správního soudu)

Mgr. Bc. David Švancara (ředitel Odboru nepřímých daní I., Odvolací finanční ředitelství)

Mgr. Lenka Krupičková, LL.M. (soudkyně Nejvyššího správního soudu)

JUDr. Mgr. Petra Nováková, Ph.D. (partner Nováková + Partners, advokátní kancelář, s. r. o.)

MVDr. Milan Vodička (daňový poradce, vedoucí sekce IT KDP ČR, člen komise Technology Tax Committee při CFE Tax Advisers Europe)

Mgr. Jiří Gottwald (soudce Krajského soudu v Ostravě – předseda senátu správního soudnictví a místopředseda krajského soudu pro úsek správního soudnictví)

Ing. Tomáš Hajdušek (daňový poradce, vedoucí sekce správy daní KDP ČR)

Ing. Miloslav Kopřiva (Finanční úřad pro Pardubický kraj, zástupce ředitele)

Program

1. den • 7. 11. 2022

9:00–11:00 • Vztah trestního práva a daňového řízení • JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D. a JUDr. Mgr. Petra Nováková, Ph.D.

11:30–13:00 • Vyhledávací činnost x daňová kontrola a dopady nesprávného postupu správce daně v této oblasti • Mgr. Lenka Krupičková, LLM.
• rozlišení jednotlivých postupů v daňovém řízení,
• problematika záměny vyhledávací činnosti a kontrolních postupů, • vyhledávací činnost a dokazování (zejména participace třetích osob na vyhledávací činnosti),
• možnosti ochrany,
• následky procesně vadného postupu správce daně.

14:00–16:00 • Přeplatek v širších souvislostech • Ing. Miloslav Kopřiva

• den vzniku přeplatku – rozporuplná judikatura NSS,
• možnosti správce daně nevyhovět žádosti o vrácení vratitelného přeplatku – nejasná legislativa,
• dodatečné přiznání k DPH – vrácení přeplatku bez žádosti, nebo na žádost?,
• úspěch daňového subjektu v řízení před soudem – za jakých podmínek vzniká a kdy se vrací přeplatek?,
• registrovaný daňový subjekt – lze vrátit přeplatek jinak, než bezhotovostně?,
• převod přeplatku – hmotně právní daňové dopady.

2. den • 8. 11. 2022

9:00–11:00 • Neprokázaný dodavatel ve světle rozsudku KemwaterProchemie • Ing. Tomáš Hajdušek a Mgr. Bc. David Švancara
• závěry a praktický postup po rozsudku Kemwater,
• posuzování naplnění podmínky dodavatele plnění jako plátce DPH, • 4 cesty soudní praxe při posuzování podmínky dodavatele jako plátce DPH,
• neprokázaný dodavatel v rámci podvodu na DPH.

11:30–13:00 • Daňový podvod, neprokázání uskutečnění zdanitelného plnění, zneužití práva, disimulace právního úkonu • Mgr. Jiří Gottwald

14:00–16:00 • Novinky z IT oblasti • MVDr. Milan Vodička
• (ne)použitelnost prostého elektronického podpisu,
• problémy digitální identity u cizinců,
• změny v oblasti datových schránek.

 

Seminář je realizován společností 1. VOX a.s.

Odkaz na obchodní podmínky společnosti 1. VOX a.s. zde 

 

Samozřejmostí je občerstvení včetně oběda a sborník konference. Ubytování si účastníci zajišťují sami (e-mail: reservation@olympik.cz), www.olympik.cz.

 

***cena je uvedena vč. 21% DPH (cena pro první přihlášené platná na přihlášky přijaté do 20. 10. 2022 včetně)***

 

****Po skončení first minute ceny bude v platnosti standardní cena 6 590 Kč bez DPH/ 7 974 Kč včetně 21 % DPH.****

Skočit na začátek